Mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda

La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada parcialment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la...