XV CONCURS D’AMBIENTACIÓ DE BARS I RESTAURANTS
FIRA MODERNISTA 2021, 8 i 9 de maig

BASES

L’Ajuntament de Terrassa, juntament amb el Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, convoca el XV Concurs d’Ambientació de Bars i Restaurants de la Ciutat, amb el principal objectiu d’implicar i promoure el sector de la restauració i de l’ hostaleria local en una activitat tan rellevant com és la Fira Modernista.

Aquest any i davant les circumstàncies excepcionals de mesures de seguretat sanitària amb motiu de la pandèmia, serà obligatori acomplir amb rigor totes les disposicions i normes sanitàries que s’han de respectar en el vostre sector en el moment de la celebració de la fira: horaris, materials que podeu emprar així com la resta de normes d’aplicació..

Les bases del concurs són les següents:

1. Tema
El modernisme

2. Participants
La participació és oberta a tots els bars i restaurants que es trobin situats a l’entorn immediat de l’espai on es realitza la Fira Modernista.

3. Durada
Els bars i restaurants hauran de romandre ambientats, com a mínim, el cap de setmana de la realització de la Fira Modernista, des del dissabte a les 11 h fins al diumenge a les 21 h.

4. Jurat
El jurat estarà format per representants de:
– Organització Fira Modernista.
– Gremi Empresarial d’ Hostaleria de Terrassa i Comarca

5. Visita
El Jurat visitarà els comerços participants durant la celebració de la Fira Modernista.

Un cop finalitzada la fira modernista, diumenge a les 21 h. el concurs es donarà per tancat.

6. Criteris de valoració
Els criteris de valoració del jurat seran:
– l’originalitat, el disseny i la qualitat artística
– la utilització de material d’època (original o rèplica)
– el grau de vinculació al tema del modernisme escollit, aquest any “l’esport”.
– el vestuari
– presència de la decoració modernista en el conjunt de l’establiment (interior, terrassa, etc.)

7. Veredicte del jurat
El veredicte es farà públic als mitjans de comunicació i als interessats durant el cap de setmana de la celebració de la Fira Modernista. Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel•lables.

8. Inscripcions
La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà a través del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca 667 48 28 12. de 9 a 13 h. Correu electrònic: gremi.hostaleria@gremihostterrassa.com.

Tots els participants podran facilitar al Gremi d’hostaleria una fotografia de l’aparador i interior de l’establiment que serà penjada a la pàgina facebook del grup fira modernista i del mateix gremi d’hostaleria.

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

9. Període d’inscripció
El període d’inscripció al concurs s’iniciarà just un mes abans de la data de la Fira i finalitzarà el dilluns anterior al seu començament. Enguany començarà el 8 d’abril fins el 3 de maig.

10. Distintius
L’organització, a través del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, facilitarà a tots els establiments participants un distintiu que acredita la seva participació i que haurà d’ésser exposat en l’aparador durant tot el període de durada del concurs. Aquest distintiu es lliurarà en formalitzar-se la inscripció.

11. Premi
El concurs premiarà els tres establiments més ben ambientats
El lliurament de premis tindrà lloc la setmana següent de la Fira Modernista

12. Informació
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Cr. De Castellar, 94
08222 Terrassa Tel. 667 48 28 12
gremi.hostaleria@gremihostterrassa.com

Web Gremi: http://www.gremihostterrassa.com/
Web Ajuntament de Terrassa: http://www.firamodernista.cat