L’Ajuntament prepara un pla de reactivació de la restauració, amb l’exempció del 100% de la taxa de terrasses per a l’any 2020
Preveu també facilitar l’ampliació de les terrasses sempre que les condicions de la zona i l’espai ho permetin, i estudiarà l’obertura de barres exteriors L’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria, està preparant un pla de reactivació del sector de la restauració, tota vegada que aquest àmbit és un motor d’activitat econòmica i d’ocupació, fonamental per a la qualitat de vida de les persones.
El Govern Municipal està compromès a engegar de nou tots els motors que formen part del cor de la ciutat i del país, i els bars i restaurants són un sector estratègic, que genera riquesa i feina de forma directa i indirecta.
Aquest pla, que per al seu desenvolupament dependrà de la fase de desescalada en la qual es trobi la ciutat, es basa en paquet de quatre mesures del qual el Govern n’ha informat avui a tots els grups polítics municipals, que hi han donat suport. Les mesures, de caràcter temporal i d’aplicació fins al 31 de desembre de 2020, són les següents:
Facilitats per a l’ampliació de terrasses de bars i restaurants:
L’Ajuntament donarà les màximes facilitats perquè bars i restaurants puguin ampliar les seves terrasses, de manera que tinguin les mateixes taules que abans i no hagin de reduir l’ocupació al 50%, sempre en funció de les possibilitats de cada espai o zona. Actualment a la ciutat hi ha aproximadament 500 terrasses exteriors.S’estudiarà cas per cas, amb la màxima cura i buscant la solució més adequada, en què es comptabilitzin usos: el transport, el trànsit, els veïns i veïnes, els serveis, etc.
L’Ajuntament preveurà un procediment “exprés”, pel qual la persona titular pugui fer la sol·licitud i obtingui l’autorització ràpidament per poder obrir d’immediat, mentre que la inspecció es faria a posteriori.
Tramitació simplificada per a obertura de noves terrasses:
L’Ajuntament autoritzarà que els establiments que fins ara no en tenien puguin obrir una terrassa a l’aire lliure i els oferirà un sistema de tramitació simplificat o “exprés”, de tal manera que es pugui concedir el permís molt ràpidament, sempre en funció de les possibilitats de cada espai o zona.
Amb aquest procediment exprés, el/la sol·licitant fa la petició i presenta un miniprojecte i plànol d’ubicació de la terrassa, a la zona propera a l’establiment. Els serveis municipals fan l’estudi de la millor solució -sempre compatibilitzant els diversos usos de l’espai públic-, i la resposta s’emet en un termini aproximat de 15 dies o inferior, si és possible.
Barres exteriors a les terrasses:
En tercer lloc, l’Ajuntament estudiarà l’obertura de barres exteriors a les terrasses, amb la condició de complir estrictament les normes sanitàries vigents a cada fase de desescalada i en dates festives especials. S’autoritzaran excepcionalment en festes destacades, sempre dintre de les normes de cada fase de desescalada.
Exempció del 100% de la taxa de terrasses per al 2020:
Finalment, l’Ajuntament aplicarà una exempció del 100% de la taxa de terrasses per a aquest 2020, fet que suposa un esforç econòmic molt important per a les finances municipals, que aquest any deixaran d’ingressar aproximadament 400.000 euros per aquest concepte.
Condicions
Per altra banda, el Govern Municipal fixa també una sèrie de condicions al sector de la estauració. Per exemple, els establiments seran responsables de la neteja de la zona de terrassa, tant pel que fa a taules i cadires com a l’espai públic que ocupen, i l’hauran de fer d’acord amb les normes sanitàries vigents. En tot cas, els establiments hauran de respectar els horaris fixats i vetllar pel respecte als drets dels veïns i veïnes de la zona.
Terrassa, doncs, en les primeres setmanes de la desescalada, apostarà pel sector de la restauració i anirà incorporant a aquest Pla de Reactivació altres sectors clau com són el comerç, la indústria o els serveis per a l’economia local.