1. Tema

El modernisme

 1. Participants

La participació és oberta a tots els bars i restaurants que es trobin situats a l’entorn immediat de l’espai on es realitza la Fira Modernista.

 1. Durada

Els bars i restaurants hauran de romandre ambientats, com a mínim, el cap de setmana de la realització de la Fira Modernista, des del dissabte a les 11 h fins al diumenge a les 21 h.

 1. Jurat

El jurat estarà format per representants de:

 • Organització Fira Modernista.
 • Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
 1. Visita

El Jurat visitarà els comerços participants durant la celebració de la Fira Modernista.
Un cop finalitzada la fira modernista, diumenge a les 21 h. el concurs es donarà per tancat.

 1. Criteris de valoració

Els criteris de valoració del jurat seran:

 • L’originalitat, el disseny i la qualitat artística
 • La utilització de material d’època (original o rèplica)
 • El grau de vinculació al tema del modernisme escollit, aquest any “el cinema”
 • El vestuari
 • Presència de la decoració modernista en el conjunt de l’establiment (interior, terrassa, etc.)
 1. Veredicte del jurat

El veredicte es farà públic als mitjans de comunicació i als interessats durant el cap de setmana de la celebració de la Fira Modernista. Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.

 1. Inscripcions

La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà a través del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, Cr. De Castellar, 94 – Tel. 93 780 13 59 / 667 48 28 12. de 9 a 13 h. Correu electrònic:  gremi.hostaleria@www.gremihostterrassa.com.

Tots els participants podran facilitar al Gremi d’hostaleria una fotografia de l’aparador i interior de l’establiment que serà penjada a la pàgina facebook del grup fira modernista i del mateix gremi d’hostaleria.

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

 1. Període d’inscripció

El període d’inscripció al concurs s’iniciarà just un mes abans de la data de la Fira i finalitzarà el dilluns anterior al seu començament. Enguany començarà el 11 d’abril fins el 3 de maig.

 1. Distintius

L’organització, a través del Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, facilitarà a tots els establiments participants un distintiu que acredita la seva participació i que haurà d’ésser exposat en l’aparador durant tot el període de durada del concurs. Aquest distintiu es lliurarà en formalitzar-se la inscripció.

 1. Premi

El concurs premiarà els tres establiments més ben ambientats
El lliurament de premis tindrà lloc la setmana següent de la Fira Modernista

 1. Informació

Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Cr. De Castellar, 94
08222 Terrassa Tel. 93 780 13 59 / 667 48 28 12
gremi.hostaleria@www.gremihostterrassa.com
Web Gremi: https://gremihostterrassa.com/
Web Ajuntament de Terrassa: http://visitaterrassa.cat/fira-modernista-presentacio/

Formulari de inscripció